Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Ložiská pre letectvo

Spoľahlivé ložiská pre Vaše stroje

Na rozdiel od veľkých výrobných podnikov dávame priestor aj menším výrobným dávkam. Proces výroby ložísk u nás je veľmi efektívny, prototypové zákazky dostávajú po schválení okamžitý priestor na realizáciu a dodacie termíny sú maximálne prispôsobené požiadavkám zákazníka.

Začnime spolu nový projekt

V prípade sortimentu špeciálnych valivých ložísk sa jedná spravidla o opakovanú malosériovú výrobu pre leteckú techniku, obrábacie stroje, turbodúchadlá, textilný priemysel, špeciálnu techniku resp. automobilový a traktorový priemysel.

Väčšina výrobkov bola konštruovaná pre špeciálne jednoúčelové použitie a je vyrobená v stupni presnosti P5, P4, P4A podľa STN ISO 492. U ložísk so znakom TPF, TPFK v prídavnom označení sú sprísnené parametre zjednané príslušnými TP. Hlavné a pripojovacie rozmery ložísk okrem ložísk PLC, LGVZ, ložísk označených prídavným znakom TPFK zodpovedajú rozmerovému plánu podľa STN ISO 15.

Prevažná časť sortimentu špeciálnych ložísk je vyrábané v prevedení C6 so zníženou hladinou vibrácií a špecifickými požiadavkami na akosť materiálu a kontrolné operácie.

presné a špeciálne ložiská
Široký sortiment presných a špeciálnych valivých ložísk.