AKE Skalica, s.r.o.

Výrobný závod AKE Skalica, s.r.o. patrí medzi popredných výrobcov ložísk pre letecký priemysel a špeciálne aplikácie.

Management System Certfication

Je hneď niekoľko dôvodov, prečo si vybrať výrobný závod AKE Skalica, s.r.o.

Člen skupiny IMET-Group

Závod AKE Skalica patrí do skupiny IMET-Group spolu s výrobným závodom KLF ZVL Vlašim.

História, skúsenosti a kvalita vo výrobe ložísk

Výrobný závod AKE Skalica, s.r.o. patrí medzi popredných výrobcov ložísk pre letecký priemysel a špeciálne aplikácie. Vyrábame guľkové a valčekové ložiská pre letectvo a obrábacie stroje.
Vyrábame taktiež štandardné ložiská, ktoré majú v programe skoro všetky značky.

Závod bol založený v roku 1952 so sídlom v Skalici, pod spoočnosťou IMET, a.s. pôsobí od roku 2008.

0
typov
ložísk vo výrobe
0
typov
osvojených ložísk
0
ročná
tradícia výroby

Neustála inovácia v oblasti výroby ložísk

Modifikovali sme zoznam nových ložísk zavedených do výrobného programu v AKE Skalica.

V sortimente jednoúčelových ložísk určených pre uloženia so zvýšenou bezpečnosťou prevádzky sa jedná približne o 100 nových typov ložísk!

V ostatnom sortimente vysoko presných jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom určených pre vysokootáčkové uloženia obrábacích strojov a v sortimente špeciálne ložiská sa jedná približne o 25 nových typov ložísk.

"Sme hrdí na to, že robíme tak kvalitné ložiská."

tím výrobného závodu AKE Skalica, s.r.o.