Slovakia
English flag Slovenská vlajka

O nás

Výrobný závod AKE Skalica

Osvedčený výrobca ložísk vyššej triedy

AKE je osvedčený výrobca ložísk vyššej triedy, ktorý v súlade s normou ISO vyrába štandardný sortiment valivých ložísk  ako aj vysoko-presné a veľko-rozmerové ložiská do náročných uložení.

V širokej ponuke ložísk na trhu výrobca AKE ponúka svoje produkty ako alternatívu pre spotrebiteľa pri voľbe výberu značky s dôrazom na kvalitu a primeranú hodnotu.

Portfólio produktov umožňuje využívať výrobcu ako komplexného dodávateľa ložísk.

V súvislosti so zárukami a získaním dôvery zákazníka výrobca spĺňa podmienky v zmysle požiadaviek ISO 9001:2015.

výroba vysoko presných ložísk

Dôraz na kvalitu a primeranú hodnotu

Kľúčové kontrolné činnosti kvality ponúkané klientom

Spektrálna analýza- chemický rozbor ocelí na riadne kalibrovanom prístroji BELEC COMPACT , vrátane vypracovania protokolu

Meranie tvrdosti ocelí na riadne kalibrovaných prístrojoch metódou: Rockwell, Brinell a Vickers 

Metalografický rozbor materiálov bez fotografického záznamu – vyhodnocovanie tepelného spracovania podľa noriem GOST 801-78, SEP1520, DIN 50602.

Nedeštruktívne skúšanie materiálov:         MT- kontrola povrchových trhliniek železných materiálov magnetickou metódou

  PT- kontrola povrchových trhliniek neželezných materiálov kapilárnou metódou.                                                               Leptanie- vyhľadávanie popálenín leptaním na súčiastkach vyrobených z ložiskovej ocele

Tradičná značka ložísk AKE

Tradičnej značke ložísk AKE sa na Slovensku otvárajú ďalšie výrobné možnosti. Výrobný závod v Skalici sa v rukách nového prevádzkovateľa činností - AKE Skalica s.r.o. stáva pokračovateľom tradície výrobného sortimentu presných a špeciálnych ložísk pre automobilový, textilný a letecký priemysel niekdajšieho závodu ZVL Skalica, čím sa začlení do širšieho portfólia výrobného programu značky ložísk AKE.

Tradícia vo Vašom podnikaní

Je hneď niekoľko dôvodov, prečo si vybrať výrobný závod AKE Skalica