Slovakia
English flag Slovenská vlajka

História značky AKE

História výroby valivých ložísk AKE

História výroby valivých ložísk AKE siaha až do čias Rakúsko–Uhorskej monarchie

V novšej histórii sa výroba ložísk v rakúskych mestách Steyr a Berndorf postupne začlenila do štruktúr renomovaných svetových výrobcov, a to výroba v Steyri do štruktúr SKF a v Berndorfe do FAG pod názvom Algemeiner Kugellager Vetrieb - AKV, pričom výroba ložísk pod pôvodnou značkou AKE bola zachovaná.

výroba vysoko presných ložísk

V roku 1993 spoločnosť IMET a.s. odkúpila firmu AKV-AKE okrem iného aj so zámerom pokračovať vo výrobe a predaji ložísk AKE a pritom nielen zachovať historicky solídnu kvalitu ložísk, ale ju zvyšovať, a to spoluprácou aj s inými renomovanými výrobcami ložísk a ich výskumnými strediskami tak, ako tomu bolo doteraz vždy v histórii výroby ložísk značky AKE. 

Dnes sa výrobno-obchodné aktivity sústreďujú do výrobného závodu AKE Skalica s.r.o. - v bývalom závode ZVL Skalica. Zámerom AKE je nadviazať na výrobu špeciálnych a vysoko-presných ložísk, rozšíriť služby o komplexný zákaznícky servis a pokračovať v tradíciách ako značky, tak aj bývalého výrobného závodu ZVL Skalica.

Kvalitné ložiská pre každý účel

Začnime spolu nový projekt