Slovakia
English Slovakia

Skupina IMET-Group

Závod AKE Skalica je členom skupiny IMET-Group

Sme súčasťou IMET Group

Závod AKE Skalica patrí do skupiny IMET-Group spolu s výrobným závodom KLF ZVL Vlašim.

Úspechom IMET Group je viac než súčet výsledkov jej spoločností, ich divízií, odštepných závodov a obchodných zastúpení. Našou šancou i prioritou je vzájomná spolupráca.

0
krajín
v ktorých pôsobíme
0
ročné
skúsenosti
0
+
zamestnancov

Mapa pobočiek IMET Group