Výroba ložísk

Výrobný program ložísk v závode AKE Skalica

Ložiská pre L-610 motor M602

Ložiská pre letectvo

Ložiská pre lietadlá, letecké motory a vrtuľníky
CNC vertikálne obrábacie centrum MC1040V

Vysoko presné ložiská

Vysoko presné ložiská pre obrábacie a textilné stroje
Ložiská pre poľnohospodárstvo

Ložiská pre priemysel

Železnice, ťažobný priemysel a poľnohospodárstvo

Tradícia vo Vašom podnikaní

Závod AKE Skalica je spoločnosť, ktorá má dlhoročné skúsenosti s výrobou špeciálnych ložísk pre letecký priemysel. Náš personál, ktorý dlhodobo realizuje výrobné zákazky, tvoria odborníci, ktorí už počas štúdia na odborných školách absolvovali prax v ložiskovej branži, a podstatnú časť svojho profesného života zasvätili vývoju a výrobe ložísk.

Začnime spolu nový projekt