Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Výroba ložísk overená certifikátom

 Systému manažérstva kvality podľa AS9100D

Za podnety pre trvalé zlepšovanie kvality našej práce vďačíme v značnej miere práve Vám, našim klientom. Efektívnosť zavedeného systému riadenia kvality v spoločnostiach IMET Group je periodicky preverovaná i nezávislými audítormi certifikačnej spoločnosti Det Norske Veritas.

Spoločnosť AKE Skalica, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality
AS9100D, ktorým dokladuje kvalitu procesov zabezpečujúcich správnu výrobu, skladovanie a dodávku ložísk od nás až priamo k Vám.

Systém manažérstva kvality AS9100D

Je hneď niekoľko dôvodov, prečo si vybrať výrobný závod AKE Skalica