Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Motor
M601

Ložiská pre prevodovky

N206 TPFK 320
N206 TPFK 441
N203 TPFK 326
N206X11 TPFK 320
QJ202 TPFK 323
PLC 46-8-2
PLC 46-8-4
N1015 TPFK
PLC 08-7-2
6001A P59 TPF 338
16002A P59 TPF 338
16005A P59 TPF 338

Označenie "GOST"

54-126206 Б T - ETY100
56-126213 Б - ETY100

Ložiská pre hlavné rotory

Označenie "AKE"

N205 TPFK 335
QJ206 TPFK 329
HSS QJ206 TPFK 441
N1007 TPFK 332

Označenie "GOST"

54-126206 Б T - ETY100

Ložiská pre skrine pohonnej jednotky

6001A P59 TPF 338
16002A P59 TPF 338
6002A P59 TPF 338
6004AMA P439 TPF 338
6005A P59 TPF 338
6005AMA P59 TPF 338
16005A P59 TPF 338
6201A P59 TPF 338
N1004MAP P439Na TPF 327
NJ1005MAP P59NA TPF 327

Začnime spolu nový projekt