Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Motor
M602

Ložiská pre prevodovky

16003 TPFK 375
A7203 TPFK 374
QJ203 TPFK 374
QJ211 TPFK 374
PLC 09-11
NJ204 TPFK 376
N1022 TPFK 374
PLC 46-11
PLC 46-12
PLC 47-9
PLC 410-37
PLC 48-141

Ložiská pre skrine pohonnej jednotky

16005 TPFK 375
16006 TPFK 387
16007 TPFK 387
6004 TPFK 387
6005 TPFK 375
6204 TPFK 387
PLC 04-20
R N203 TPFK 376
R NU203 TPFK 375
NJ204 TPFK 376
R NU204 TPFK 375
NJ205 TPFK 376
NJ 1006 TPFK 376
PLC 43-15

Ložiská pre hlavné rotory

Označenie "AKE"

N1009 TPFK 373
PLC 07-9
PLC 07-10
PLC 46-9
PLC 46-13
PLC 45-14

Označenie "GOST"

55-126114 Б T - ETY100

Začnime spolu nový projekt