Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Motor
F124

Ložiská pre pomocné energeticé jednotky

Saphir 5F

Označenie "AKE"

A7202 TPFK 415
X A7202 TPFK 415
PLC 03-45
6004CMA P539S1 TPF340
6203CMA P549S1 TPF340
6000 TPFK 365
608 TPFK 150

Označenie "GOST"

74-202 БT - ETY100
25-104 Б1 T2 -TY100
75-203 Б T2 - ETY100
75-100 T - ETY100
76-8 T1 - ETY100

Ložiská pre klimatizačné jednotky

Chladič

LUN 5670.45-8

A7000 TPFK 273 D
A7000 TPFK 273 T

Ložiská pre štartéry

SV 40

LUN 5368

Označenie "AKE"

PLC 03-45
6200CMA P449S1 TPF 340
A7000 TPFK 273 T
16006 TPFK 324-S-009

Označenie "GOST"

74-202 БT - ETY100

Začnime spolu nový projekt