Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Presné a špeciálne valivé ložiská

Široký sortiment presných a špeciálnych valivých ložísk.

Špeciálne ložiská majú v porovnaní so štandardným normalizovaným vyhotovením iné funkčné vlastnosti a sú spravidla určené pre konkrétne uloženia.

presné a špeciálne ložiská

Od štandardných ložísk sa líšia vnútornou konštrukciou, rozmerom a tvarom montážnych plôch, presnosťou vyhotovenia, akosťou materiálu a jeho tepelného spracovania.

Ložiská, ktoré nemajú hlavné rozmery podľa ISO 15 sa označujú PLC, ložiská určené pre konkrétne uloženie majú  prídavné označenia TPF alebo TPFK.

Použitie ložísk PLC, TPF a TPFK pre nové uloženie, je potrebné prejednať s výrobcom ložísk.

Tradícia vo Vašom podnikaní

Ložiská z našej produkcie sú používané v dopravnej technike, v manipulačnej technike, poľnohospodárskych strojoch, obrábacích strojoch a podobne.

Dodávky sú distribuované väčšinou priamo do výrobných závodov, alebo prostredníctvom našich autorizovaných distribútorov.

Začnime spolu nový projekt