Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Motor
M132,M137,M332,M337

Ložiská na prednej strane kľukového hriadeľa

6211MA P59 TPF 019

Uloženie hriadeľa mechaniky poháňaného turbodúchadla pre preplňovanie motora

6203CMA P54981 TPF019

Začnime spolu nový projekt