Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Vysoko presné ložiská

Zoznam špeciálnych ložísk (ETU)

Označenie "AKE"

6004.TPFK324-S-023
6012.TPFK324-S-023
6203.TPFK324-S-023
6204.TPFK324-S-023
6205.TPFK324-S-023
6206.TPFK324-S-023
6207.TPFK324-S-023
6208.TPFK324-S-023
6211.TPFK324-S-023
6006.TPFK324-S-023
6202.TPFK324-S-023
6308.TPFK324-S-023
6310.TPFK324-S-023
QJ206.TPFK324-S-023
6205X.TPFK324-S-023
6018.TPFK324-S-023
HSS QJ1017X.TPFK324-S-023
HSS QJ1017.TPFK324-S-023
HSS 6012.TPFK324-S-023
HSS QJ210.TPFK324-S-023
HSS QJ1926.TPFK324-S-023
6209.TPFK324-S-023
6210.TPFK324-S-023
6305.TPFK324-S-023
PLA43-18
NU206.TPFK324-S-023
7207.TPFK324-S-023
7204.TPFK324-S-023
7206.TPFK324-S-023
7308.TPFK324-S-023
NU203.TPFK324-S-023
NU1018.TPFK324-S-023
6005.TPFK324-S-023
QJ220.TPFK324-S-023
QJ314.TPFK324-S-023
HSS QJ415.TPFK324-S-023
6026.TPFK324-S-023
X608.TPFK324-S-023
NU208X.TPFK324-S-023
NU208.TPFK324-S-023
NU209.TPFK324-S-023
NU210.TPFK324-S-023
NU211.TPFK324-S-023
NU220.TPFK324-S-023
NU222.TPFK324-S-023
NJ305.TPFK324-S-023
7208.TPFK324-S-023 (PLA04-19)
7209.TPFK324-S-023 (PLA05-20)
6008.TPFK324-S-023
PLA48-11
PLA45-13
6203X.TPFK324-S-023
PLA43-18-1
16003..TPFK324-S-023
PLA48-10
PLA 47-15
QJ208.TPFK324-S-023 (PLA04-17)
HSS 6008.TPFK324-S-023
PLA45-13-1
QJ211.TPFK324-S-023
6217.TPFK324-S-023
PLA45-16
QJ218.TPFK324-S-023
61917.TPFK324-S-023
6016.TPFK324-S-023
QJ1124.TPFK324-S-023
QJ1019.TPFK324-S-023
QJ222.TPFK324-S-023
NU218.TPFK324-S-023

Označenie "GOST"

25-104Б1
25-112Б1
25-203Б
25-204Б
25-205БТ1
25-206Б1
25-207Б
25-208Б1
25-211Б1Т
26-106Б
26-202Б
26-308(Б3Т1)
26-310БТ1
35-126206Б2Т2
35-205Б3Т1
3А-118Л
45-126117Р1
45-126117Р2
46-112Р
4A126210Р1
5-1126926Р2
5-209Б1УТ1
5-210Б1Т
5-305Б
5-32204Б1
5-32206Б3
5-36207Л
5-46204Б
5-46206Л
5-46308Л
55-32203Б2
5А-32118Б3Т
6-105Л
6-126220Б2Т
6-126314Л
6-126415Р1У
6-126Л
6-18ЮТ
6-32208Д
6-32208Д1
6-32209Л2Т1
6-32210Б
6-32211Д2
6-32220Б1Т
6-32222Д1
6-42305Л1
6-46208Б1
6-46209Б1
75-108Б
75-1672724Р1
75-1672917Р1
75-203БТ2
75-32204Б1
75-7000103Б
76-1032724Б1Т2
76-1672924Р1
76-176208БТ2
85-108Р
85-1672917Р1
85-176211Б1
86-217Б1Т2
86-272114Р3
8А-176218Б3
А-1000917Б
А-116Л
А-1176724Б3Т2
А-126119Б3Т2
А-176222Л1Т
А-32218Б1Т

História - Skúsenosti - Kvalita

Začnime spolu nový projekt