Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Súdkové ložiská

Štandardný program dvojradových súdkových a axiálnych súdkových ložísk vo vyhotoveniach s plechovou, alebo mosadznou klietkou a s valcovou, alebo kužeľovou dierou. Dvojradové súdkové ložiská sú určené pre najväčšie namáhania, pričom axiálne súdkové ložiská sú schopné prenášať kombinované zaťaženia pozostávajúce z axiálny a radiálnych síl.

vysoko presné ložiská

Tradícia vo Vašom podnikaní

Ložiská z našej produkcie sú používane hlavne v metalurgickom a ťažobnom priemysle, kde tieto ložiská pracujú v ťažkých podmienkach a náročných uloženiach.

Často pracujú v prašnom a znečistenom prostredí, kde musia znášať otrasy a vibrácie.

Dodávky sú distribuované väčšinou priamo do výrobných závodov, alebo prostredníctvom našich autorizovaných distribútorov.

Začnime spolu nový projekt