Slovakia
English flag Slovenská vlajka

Kuželíkové ložiská

Štandardný program kuželíkových ložísk v metrických rozmeroch v radách 302, 303, 313, 320, 322, 323 zodpovedajúci normám DIN 720 a DIN ISO 355. Rozmerové odchýlky zodpovedajú norme DIN 620-2.

Väčšina kuželíkových ložísk, obsiahnutých v štandardnom programe, sa dodáva v normálnom stupni presnosti P0.

vysoko presné ložiská

Pre zvláštne prípady uloženia, náročné na presnosť, alebo pracujúce s vysokou frekvenciou otáčania sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6X, P5 a P4.

Vyrábajú sa aj ložiská, od ktorých sa vyžaduje schopnosť prevádzky za zvýšených teplôt (S0, S1, S2).

Dodávky ložísk v stupni presnosti P6X, P5 a P4 do prevádzky za zvýšených teplôt je potrebné vopred prekonzultovať.

Tradícia vo Vašom podnikaní

Ložiská z našej produkcie sú používané v dopravnej technike, v manipulačnej technike, poľnohospodárskych strojoch, obrábacích strojoch a podobne.

Dodávky sú distribuované väčšinou priamo do výrobných závodov, alebo prostredníctvom našich autorizovaných distribútorov.

Začnime spolu nový projekt